Děkuji za váš čas a za tenhle kurz pro zopakování učiva k přijímacím zkouškám, všechno bylo skvělé. Vše co jsme opakovali bylo pro mne přínosné.