Po dlouhé covidové pauze se všichni těší na prezenční výuku a na přímý kontakt učitel – žák. Online výuka je mnohými zavrhována jako málo efektivní. Důvodem je hlavně to, že učitele a školy byli mnohdy bez přípravy a potřebné počítačové gramotnosti hozeni do vody a museli si poradit. Někteří učitelé věc zvládli skvěle – našli vhodné metody a prostředky, některým se až tak nedařilo. Hodně záviselo na vedení školy, jakou podporu pedagogům poskytlo. Nedílnou součástí úspěchu online výuky byl přístup rodičů, kteří museli děti podpořit materiálně i psychicky.

Jako vždy se ukázalo, že vše záleží na přístupu a lidech.